report search
پارسی خوان

Going forward

ی روزایی بود ک تنها بودم. تنها ب معنی مطلق و واقعی، شاید هیچ تصوری از اون میزان تنها بودن نداشته باشید حتی! اون روزا گذشت ب سخت ترین شکل ممکن :) ...

ی روزایی بود ک تنها بودم. تنها ب معنی مطلق و واقعی، شاید هیچ تصوری از اون میزان تنها بودن نداشته باشید حتی! اون روزا گذشت ب سخت ترین شکل ممکن :) ی روز هایی هم بود ک ب چندین نفر لبخند میزدم و از کنار هم رد میشدیم و به تعداد بیشتری سلام میکردم و صحبت میکردیم باهم. اما خوشبختانه عاقل تر از این بودم ک ب کسایی ک نباید اعتماد کنم. کسایی ک باید رو دو دستی چسبیدم و نزدیک و نزدیک تر شدیم بهم.

الان با تعداد محدودی عادم "رابطه خوب و پایداری" دارم. بهشون اعتماد دارم و برای خودم کم میزارم تا اونا اکی باشن... سخت بود رها کردن و رهاشدن توسط اون همه ادم. ارزششو داشت و راضی ام. اما گاهی وقتا ی چیزایی میبینم ک میگم کاش فلانی هم مونده بود توی زندگیم. کاش نزدیک تر بودیم و خاطرات بیشتری داشتیم و حرف مشترک بیشتری برای زدن داشتیم!اون حسرته توی دلم هست ولی اون کیه ک بیشتر از چیزی ک داره نخاد؟

اما آرامشی ک الان دارم رو با هیچ چیز عوض نمیکنم. عادم هایی ک الان هستنو با هیچ چیز عوض نمیکنم. الحمدلله. الحمدلله. الحمدلله...


برچسب ها:

اون

-

بیشتری

-

تر

-

الان

-

الحمدلله

-

نزدیک تر

-

با هیچ

-

هیچ چیز

-

چیز عوض

-

عوض نمیکنم

-

با هیچ چیز

-

هیچ چیز عوض

-

چیز عوض نمیکنم

-

مشاهده منبع